hh – 頁面 5 – 賽馬會紅磡青年空間
二月 4, 2020

*特別服務安排*

親愛的會員及服務使用者: 因應新型冠狀病毒感染情況的最新發展,為減低新型肺炎疫情進一步在社區蔓延,本單位將暫停所有即日起至1/3/2020期間的班組活動,所有取消的活動或服務將按比例安排退款。上述期間 […]
十二月 12, 2019

2020年1-3月通訊出版喇!

十月 19, 2019

中心開放時間回復正常

各位服務使用者: 本單位之開放時間將於下星期一(10月21日)起回復正常,即星期一下午二時至六時、星期二至六下午二時至十時,星期日及公眾假期休息。 本單位將繼續密切留意社區的情況,作出適切的安排,以確 […]
十月 14, 2019

中心開放時間緊急通告

各位服務使用者: 鑑於交通狀況及其他不明確因素,為保障服務使用者及員工安全,本單位於明天十月十五日(二)至十月十九日(六)開放時間將更改為上午十時至下午六時。 此段期間晚上進行之部分班組活動將會取消或 […]
十月 9, 2019

中心開放時間緊急通告

各位會員, 鑑於交通狀況及其他不明確因素,為保障服務使用者及員工安全,本單位於今天十月九日(三)下午六時後暫停對外開放。 另外,本單位於明天十月十日(四)至十月十二日(六)開放時間將更改為上午十時至下 […]
十月 8, 2019

中心開放時間緊急通告

各位會員, 鑑於社區內的交通情況難以預測,為保障服務使用者安全,本單位於今天10月8日(二)下午六時後暫停對外開放;此段期間進行之班組活動將會取消或延期(課餘托管或延伸托管服務除外)。 不便之處,敬請 […]
十月 5, 2019

中心開放時間緊急通告

鑑於社會氣氛持續緊張及難以預測的交通原因,為保障服務使用者的安全,香港青年協會轄下各青年空間,於今日10月5日(星期六)晚上6時後 暫停服務。 不便之處,敬請見諒。 2019年10月5日
九月 30, 2019

2019年9-12月通訊出版喇!

 
五月 4, 2019

暑期精選活動2019

今年暑期我地為大家精選了數個刺激又好玩既活動,快啲入黎睇下啦! #峽谷挑戰 # 親子室內攀石及繩網體驗 #Proudance #舞蹈訓練課程 #開放式水域潛水 #賽艇